Equido Visie

Equido Coaching is voortgekomen uit de opleiding tot EquiLibre Coaching van Terra Natura.

Sinds januari 2017 is deze opleiding herdoopt tot de naam Equido Coaching en wordt gegeven onder de vlag van Equido Creations. We hebben allemaal onze eigen stijl van coachen, maar wat ons bindt, is onze gezamenlijke visie.

Equido betekent de Weg van het Paard; Equi staat voor paard en Do is de weg. De natuurlijke leefwijze van het paard is de leidraad bij onze coachings. Ons logo staat symbool voor gelijkwaardige samenwerking. 

                                                                       

                                                                        Ons logo bestaat uit de driehoek die Paard, Coach en Coachee                                                                             met elkaar verbindt.

                                                                        Het uitgangspunt is het wederkerig leren tussen deze drie                                                                                     elementen, binnen het geheel van de cirkel van de natuurlijke                                                                               wereld.

                                                                        Respect voor paard, mens & natuur is het weefsel wat ons                                                                                     samenhoudt. 

                                                                        Drie kernbegrippen die de basis vormen van onze werkwijze zijn:

                                                                        Eenheid, Eigenheid en Verantwoordelijkheid.

 

Eenheid en verbinding

In onze visie is alles één en zijn wij als mensen verbonden met alles wat er is. Als coaches hebben wij makkelijk verbinding met onze intuïtie en ons gevoel. Van daaruit kunnen wij coachees begeleiden in het dichter bij hun eigen kernkracht komen. Er ontstaat meer bewustzijn en inzicht, waardoor er ruimte komt om te groeien. Weerstanden worden verzacht en de liefde kan weer stromen.

 

Eigenheid

Ieder mens, ieder paard en iedere situatie heeft zijn eigenheid, en als coaches kijken wij onvoorwaardelijk en vanuit liefde en nieuwsgierigheid naar het geheel en de potentie die daarin besloten ligt. In ons werk spelen passie, plezier en ontspanning een grote rol.  

Ook het paard heeft zijn eigenheid. Hij wordt daarin gezien, en vrij gelaten in zijn inbreng. Coach en coachee onderzoeken samen wat het gedrag van het paard zou kunnen betekenen in het kader van de coachingsvraag. We hechten eraan dat de coachee leert vertrouwen op de wijsheid van zijn eigen lichaam, en op de antwoorden die in hem zelf besloten liggen.

 

Verantwoordelijkheid

We gaan er van uit dat zowel de coach als de coachee eigen verantwoordelijkheid dragen in het proces. De coach is daarin flexibel genoeg om zowel de leiding te nemen en structuur te bieden, als ook de leiding uit handen te geven en het proces zich te laten ontvouwen.

Verantwoordelijkheid betekent ook dat zowel coach als coachee zorg dragen voor zichzelf, elkaar, het paard en het proces.