De Paarden

Paarden zijn kuddedieren en communiceren vanuit energie en lichaamstaal. In het kader van veiligheid scannen zij voortdurend elkaar en hun omgeving. Ze zijn meesters in het herkennen en voelen van elkaars innerlijke belevingswereld en zo ook die van de mens. 

Het is voor hun, als vluchtdier, van belang om in te schatten wat de intentie van de ander is. Als er gedrag is wat niet congruent is met je gevoel, gedachten en lichaamstaal, maakt een paard je hierop attent met zijn lichaamstaal. 

 

De kudde 

Paarden leven van nature samen in groepen, deze noemen we de kudde. Het is voor hen veiliger om samen te leven. Hierdoor zien ze meer en kunnen ze elkaar beschermen. Vaak zie je bij een kudde paarden dat 1 paard oplet en de andere paarden kunnen rusten. Een kudde bestaat meestal uit zo’n 10 paarden. Een aantal merries met hun veulens en een hengst. Een kudde heeft een onderling sterk sociaal verband. 

Gezelschap en een natuurlijke omgeving behoren tot de basisbehoeften van een paard. Als daaraan voldaan kan worden behandelen en benaderen paarden een mens op dezelfde manier als wanneer zij een ander paard zouden benaderen. Dus zo ook een mens die voor hun nieuw bij de kudde geïntroduceerd wordt. Onderling scannen, communiceren en handelen zij vanuit lichaamstaal en energie. Zo zorgen zij voor elkaar en voor de algemene balans en veiligheid in de kudde. Dit is wat het betekent voor een paard om paard te Zijn. 

Onderling scannen, communiceren en handelen kunnen zij op verschillende manieren doen: 

Met elkaar communiceren door middel van lichaamstaal, energie en ook telepathisch contact (gedachten overdracht) 

  • Elkaar stimuleren te blijven lopen i.p.v. te gaan liggen, bv bij dreigende koliek of onderkoeling 

  • Elkaar warm houden door heel dicht tegen elkaar aan te gaan staan 

  • Elkaar spiegelen op gedrag 

  • Elkaar (extra) beschermen door het paard dat iets mankeert, de oudere paarden, veulens en hoogdrachtige merries af te schermen met hun lichaam en/of te verdedigen met hun hoeven en tanden 

  • Elkaar zacht masseren met hun lippen en/of tanden 

  • Elkaar rust en ruimte gunnen als nodig 

  • Leiden of laten leiden, naar bijvoorbeeld water, voeding of een veiligere plek

 

Paard in de Coaching 

Omdat wij als Equido Coaches, onze paarden zo veel mogelijk op een natuurlijke manier houden, beschouwen ze ons als onderdeel van de kudde. Zij zullen een nieuw persoon die we meenemen bijna altijd komen begroeten en scannen. Ook de coaches die niet met eigen paarden coachen, kennen de paarden goed doordat ze er ook buiten de coachings veel tijd bij doorbrengen: we observeren hen, doen grondwerk met hen of gaan ermee rijden en nemen de tijd om samen te zijn.

De Equido Coach zorgt optimaal voor de paarden, zodat ze geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Ook in de coachings heeft de Equido coach aandacht en respect voor zowel de coachee als het paard. Het paard is dan ook vrij om wel of geen deel te nemen aan een coaching, nadat de coach het paard heeft gehoord, gezien en heeft ingeschat of het ook daadwerkelijk goed is voor het paard om op dit moment mee te doen. 

De ervaring leert dat ze graag samenwerken, waardoor de coaches hun paarden kunnen inzetten om de coachee te helpen. Het Equido Coach zijn, is meer zijn dan een coach met paarden. Het is een levenswijze. Een levenswijze die altijd in ontwikkeling en beweging is samen met de stroom van de natuur, zo ook de menselijke natuur. En daarmee dus ook weer steeds veranderlijk, waarin we de vertrouwde basis vanuit de natuurlijke wetten en onze innerlijk kennis steeds meenemen. Niets staat vast, alles is constant in beweging. Beweging die ons uitnodigt tot innerlijke groei en verruiming.